Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
09/10/2017 MBS 12.6 Lá Cờ
  • Bình luận (0)
  • Bình luận Facebook

Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
29/08/2017 VCS 179.9 Lá Cờ
12/03/2017 DPG 102 Lá Cờ
28/09/2016 KKC 18.7 Lá Cờ
25/09/2016 LHG 25 Lá Cờ
25/09/2016 DGL 44.5 Lá Cờ
14/06/2016 VIT 23 Lá Cờ
17/04/2016 DRH 34 Lá Cờ
24/02/2016 GTN 17.1 Lá Cờ
Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
23/02/2016 BCI 25.1 Lá Cờ
08/12/2015 SCJ 9 Lá Cờ
10/08/2015 LSS 11.3 Lá Cờ