Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
20/01/2018 VPB 48.2 Hộp Darvas
  • Bình luận (0)
  • Bình luận Facebook

Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
13/08/2018 MBB 24.35 Hộp Darvas
13/08/2018 STB 11.8 Hộp Darvas
13/08/2018 SHB 8.8 Hộp Darvas
27/07/2018 DXG 25 Hộp Darvas
08/03/2018 BWE 28.5 Hộp Darvas
20/01/2018 PTB 139.9 Hộp Darvas
26/12/2017 DQC 41.8 Hộp Darvas
01/12/2017 PVB 17.7 Hộp Darvas
Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
30/11/2017 PLX 61.8 Hộp Darvas
25/11/2017 DGW 20.75 Hộp Darvas
09/10/2017 CVT 52.8 Hộp Darvas
07/10/2017 MBB 23.1 Hộp Darvas
07/10/2017 PIV 46 Hộp Darvas
08/08/2017 KDC 43.75 Hộp Darvas
01/07/2017 VNM 157.6 Hộp Darvas
29/06/2017 DIG 15.6 Hộp Darvas