Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
03/10/2018 TCB 29.35 Hai Đáy
  • Bình luận (0)
  • Bình luận Facebook

Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
20/01/2018 VDS 12 Hai Đáy
07/10/2017 DGW 18.15 Hai Đáy
07/06/2017 NTC 49 Hai Đáy
07/06/2017 CTG 19.9 Hai Đáy
06/03/2017 NTL 10.4 Hai Đáy
20/02/2017 C32 53.5 Hai Đáy
22/10/2016 SHA 9.2 Hai Đáy
09/07/2016 BMI 27 Hai Đáy
Ngày Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Loại đồ thị
17/05/2016 CTG 18 Hai Đáy
08/05/2016 HT1 28.2 Hai Đáy
27/04/2016 ITC 8.3 Hai Đáy
23/03/2016 CSV 21.7 Hai Đáy
20/03/2016 BSI 10.1 Hai Đáy
04/03/2016 HT1 26.8 Hai Đáy
02/03/2016 DPR 14 Hai Đáy
02/03/2016 DNP 23 Hai Đáy